Zkoumali jsme, co se dá vyčíst na obalech výrobků. Volili jsme i nejhezčí obal.