Poté jsme úspěšně našli poklad jizerských skřítků.